Moeten wijzigingen van functieomschrijvingen voor reorganisatie langs de OR?

22 juli 2019

We zijn bezig met het wijzigen van een aantal functieomschrijvingen vanwege een reorganisatie. Moeten we die wijzigingen voorleggen aan de OR?

Het (opnieuw) omschrijven van functies valt in principe niet onder het advies-of instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). Alleen als sprake is van een belangrijke wijziging in de organisatie of verdeling van bevoegdheden heeft de OR adviesrecht. Belangrijke elementen uit een functieomschrijving zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die bij de functie horen. Komen de beschrijvingen in grote lijnen overeen met de praktijk, dan is er niets bijzonders aan de hand.

Structuur van organisatie

Als de wijzigingen van de functieomschrijvingen het gevolg zijn van belangrijke wijzigingen in de organisatie, zoals een reorganisatie, zit de vork mogelijk anders in de steel. Kijk daarom als eerste naar de verdeling van de bevoegdheden en de indeling van taken en werkzaamheden in de organisatie zoals u die gewend bent. Vaak zijn deze vastgelegd in een afbeelding waarin de structuur van de organisatie is uitgelegd, het organogram. Vergelijk dat met de aanpassingen die uw organisatie doorvoert in de functieomschrijvingen. 

Advies is relevant

Als de veranderingen belangrijk genoeg zijn, zal de OR het op de agenda van de eerstvolgende overlegvergadering plaatsen. Zo nodig geeft de raad u daarna schriftelijk advies. Dat kan op grond van het adviesrecht op basis van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De ondernemingsraad kan ook gebruikmaken van het schriftelijk initiatiefrecht dat is vastgelegd in artikel 23 WOR. In beide gevallen moet uw organisatie rekening houden met het gegeven advies in het definitieve besluit. Als u het advies van de OR naast u neerlegt, moet u schriftelijk motiveren waarom u dat doet.