Mogen ingehuurde werknemers ook zitting nemen in de OR?

26 augustus 2020

In onze organisatie zijn veel inleners werkzaam, vaak voor (zeer) lange tijd. Mogen ingehuurde werknemers ook zitting nemen in onze OR?

Als uw organisatie deel uitmaakt van een concern, hebben in ieder geval de inleners die in dienst zijn bij een andere onderneming van dat concern dezelfde medezeggenschapsrechten als de eigen werknemers. Maar waarschijnlijk gaat het om ingeleende uitzendkrachten die langdurig bij uw organisatie werkzaam zijn.

Deze inleners krijgen kiesrechten na 24 maanden, mits zij met hun werkzaamheden bijdragen aan de werkzaamheden van uw organisatie. Een ingeleende schoonmaker bijvoorbeeld, zal in de regel niet bijdragen aan die werkzaamheden, maar als de inlenende organisatie zelf een schoonmaakbedrijf is wel.

Deze regel geldt niet alleen voor uitzendkrachten, maar voor alle inleners die op basis van een uitzendovereenkomst bij uw organisatie werken. Dus ook gedetacheerden, payrollers en banenpoolers.

Reglement

Voor alle andere groepen inleners geldt dat u ze in goed overleg met uw bestuurder dezelfde medezeggenschapsrechten als het eigen personeel kunt geven. Daarmee kunt u ook de 24 maandentermijn verkorten. U maakt dan gebruik van de uitbreidingsmogelijkheid van artikel 6, lid 4 van de Wet op de ondernemingsraden. Als uw bestuurder het met u eens is, kunt u de uitbreiding vastleggen in uw OR-reglement. Komt u er met elkaar niet uit, dan kunt u het voorleggen aan de kantonrechter.