Wat betekent omzetting van moeder-bv naar dochter-bv voor OR moeder-bv?

22 juli 2019

Onze directie wil alle contracten omzetten van de moeder-bv naar de dochter-bv waarin de werknemers werken. Wat betekent dit voor de OR van de moeder-bv?

Voor uw OR hoeft er niets te veranderen omdat de wet niet uitgaat van rechtspersonen maar van arbeidsorganisaties. Controleer voor alle zekerheid wel uw reglement op de daarin opgenomen omschrijvingen van de begrippen ‘ondernemer’ en ‘onderneming’. Het kan zijn dat u daarin iets moet aanpassen.

Reden

Voorkom dat u door de reglementsaanpassingen niet langer medezeggenschap kunt uitoefenen over het beleid en de beslissingen van de moeder-bv. Die kunnen immers van groot belang zijn voor de onderliggende bv’s. Feitelijk moet u kunnen functioneren als een gemeenschappelijke OR voor alle drie de bv’s. Ondertussen speelt natuurlijk ook de vraag waarom uw directie deze wijziging van arbeidsovereenkomsten wil doorvoeren. Uw OR heeft instemmingsrecht op elke wijziging van een regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid en de directie kan dus niet om uw OR heen bij het doorvoeren van dit plan. Zij moet haar voornemen motiveren. Dit stelt uw OR in staat zich daarover een mening te vormen.

Wens

Het kan zijn dat er een splitsing wordt overwogen of een ver- of aankoop. Maar misschien is er ook alleen de wens het bestuur van de dochters zelfstandiger te maken. Of zijn er fiscale of financiële redenen voor de wijziging van uw arbeidsovereenkomsten. Hoe dan ook, zorg ervoor dat uw ondernemingsraad daar zicht op krijgt!