Wat is een integraal kiessysteem en kiesgroepenstelsel?

24 april 2020

Wij zijn in onze organisatie bezig met het organiseren van de verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad. Nu lezen we dat we kunnen kiezen tussen een integraal kiessysteem en een kiesgroepenstelsel. Wat houdt dit in en wat is de relatie met het personen- en lijstenstelsel?

Integraal kiessysteem

Bij een integraal kiessysteem kan iedere stemgerechtigde medewerker zijn stem uitbrengen op iedere kandidaat voor de ondernemingsraad. Dit kan zowel binnen een lijstenstelsel, als een personenstelsel.

Kiesgroepenstelsel

Bij een kiesgroepenstelsel worden de kandidaten onderverdeeld in kiesgroepen. De stemgerechtigde medewerker mag alleen stemmen op een kandidaat uit zijn kiesgroep. De kiesgroepen kunnen bijvoorbeeld onderverdeeld zijn naar vestiging of naar afdeling. Het kiesgroepenstelsel kan zowel binnen een lijsten- als een personenstelsel gebruikt worden.

Mixvorm

Het is mogelijk om een mix te maken van het integrale kiessysteem en het kiesgroepenstelsel. In dat geval is er een kiesgroep die de gehele onderneming omvat (integraal) met daarnaast andere kiesgroepen bijvoorbeeld per vestiging of per afdeling. De kandidaten moeten aangeven in welke kiesgroep (integraal of in de eigen kiesgroep) zij deel willen nemen. De stemgerechtigde medewerkers mogen 2 keer stemmen: één keer in de kiesgroep integraal en één keer in hun eigen kiesgroep. De mixvorm kan zowel binnen het lijsten- als het personenstelsel plaatsvinden.Meer informatie over het vormgeven van een OR vindt u in de toolbox Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op.

Meer informatie over OR-verkiezingen vindt u in de toolbox Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen.