Welke soorten ondernemingsraden zijn er?

6 februari 2020

Wij zijn een organisatie met meerdere vestigingen. Uit welke soorten ondernemingsraden kunnen wij kiezen?

Ondernemingsraad (OR)

Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers uit het bedrijf die namens het personeel overleg voeren met de bestuurder van de organisatie. 

Gemeenschappelijke ondernemingsraad

Bij een gemeenschappelijke OR is er geen afzonderlijke OR per vestiging. In plaats daarvan zitten de gekozen OR-leden van elke vestiging gezamenlijk in de gemeenschappelijke ondernemingsraad. Om deze structuur succesvol te maken, is het belangrijk dat de werknemers van de verschillende vestigingen dezelfde belangen hebben. Ook moet de directie hetzelfde zijn.

Groepsondernemingsraad (GOR)

De groepsondernemingsraad (GOR) treedt op namens een groep van ondernemingen die binnen de totale organisatie een bepaalde samenhang heeft. De losse ondernemingsraden per vestiging blijven gewoon bestaan. De leden van de GOR worden gekozen uit de leden van de betrokken ondernemingsraden.

Centrale ondernemingsraad (COR)

Een organisatie met verschillende vestigingen of locaties kan de medezeggenschap per vestiging regelen, maar de kans is groot dat elke ondernemingsraad (OR) dan opnieuw het wiel gaat uitvinden. Samenwerken is in zo'n geval een beter idee. Via een centrale ondernemingsraad (COR) bijvoorbeeld. Dit is een overkoepelende OR voor alle aanwezige ondernemingsraden. De oprichting van een COR is handig als uw organisatie meerdere vestigingen in Nederland heeft en de OR invloed wil uitoefenen op de besluitvorming van de landelijke directie.

Onderdeelcommissie (OC)

Een onderdeelcommissie (OC) is een commissie die is ingesteld door de ondernemingsraad. Een OC is bevoegd om overleg te plegen over een specifiek deel van het beleid van de organisatie (bijvoorbeeld arbo). De OR kan aan de OC alle bevoegdheden overdragen. De OC-leden hebben alle faciliteiten die de OR-leden ook hebben. Er is één uitzondering: de OC kan niet zelfstandig een gerechtelijke procedure starten. Daar heeft de OC de OR voor nodig.

Europese ondernemingsraad (EOR)

Een EOR houdt zich bezig met het raadplegen en uitwisselen van informatie over grensoverschrijdende onderwerpen, maar een Europese ondernemingsraad (EOR) mag u niet zomaar oprichten. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Er moeten minimaal 1.000 werknemers werkzaam zijn in de organisatie.
  • Het moet gaan om een organisatie die vestigingen heeft in minimaal twee Europese landen.
  • In elk land zijn minimaal 150 werknemers in dienst.

 Meer informatie over het vormgeven van een OR vindt u in de toolbox Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op.