Wie neemt het initiatief tot het oprichten van een ondernemingsraad (OR)?

7 februari 2020

Onze organisatie heeft nog geen ondernemingsraad, terwijl dit volgens de wet wel nodig is. Wie moet het initiatief nemen om een ondernemingsraad op te richten?

Een ondernemer die een onderneming heeft waar meer dan 50 personen werken, moet een ondernemingsraad instellen. Als hij dat initiatief niet neemt, dan kunnen werknemers hem daarom vragen.

Het is voor de ondernemer niet mogelijk om een ondernemingsraad in te stellen, als geen enkele werknemer in de ondernemingsraad wil zitten. De ondernemer moet daarom zijn best doen om een ondernemingsraad op te richten, maar zonder hulp van de werknemers is dat niet mogelijk. Meer informatie over het vormgeven van een OR vindt u in de toolbox Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op.