Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van werknemers binnen een onderneming. In de OR hebben werknemers uit de onderneming zitting, die zich verkiesbaar hebben gesteld en door de werknemers in de onderneming zijn gekozen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent een aantal rechten waarmee deze werknemers namens de OR invloed op de onderneming kunnen uitoefenen.

Iedere organisatie met 50 werknemers of meer is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Als er nu nog geen ondernemingsraad is, moet de werkgever een ondernemingsraad oprichten. Een organisatie met minstens 10 maar minder dan 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in het leven roepen. Dat is sowieso verplicht als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. 

Nieuws

Mag de OR het aantal zetels aanpassen?

10-07-2024

De omvang van de ondernemingsraad (OR) hangt onder meer af van de grootte van de organisatie. Een sterke groei of inkrimping van de organisa...

Ontheffing van OR-plicht is soms mogelijk

08-07-2024

Organisaties met 50 of meer werknemers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Dit is wettelijk verplicht. In sommige situaties is de medez...

Nieuw in de OR? Dit is vooral níet de bedoeling

05-07-2024

Een ondernemingsraad (OR) is een officieel en wettelijk orgaan. Om een waardevolle gesprekspartner voor de bestuurder te zijn en de achterba...

Geen OR of PVT? Toch inspraak!

03-07-2024

Organisaties met 50 werknemers of meer moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Ook in kleinere organisaties zonder OR hebben de werknemers...