Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van werknemers binnen een onderneming. In de OR hebben werknemers uit de onderneming zitting, die zich verkiesbaar hebben gesteld en door de werknemers in de onderneming zijn gekozen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent een aantal rechten waarmee deze werknemers namens de OR invloed op de onderneming kunnen uitoefenen.

Iedere organisatie met 50 werknemers of meer is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Als er nu nog geen ondernemingsraad is, moet de werkgever een ondernemingsraad oprichten. Een organisatie met minstens 10 maar minder dan 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in het leven roepen. Dat is sowieso verplicht als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. 

Nieuws

Hoe ver gaat de invloed van de PVT?

22-07-2024

In organisaties tot 50 werknemers kan een bestuurder zijn werknemers inspraak geven via een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Soms is het...

Adviesrecht OR: wanneer is iets ‘belangrijk’?

17-07-2024

Veel besluiten die ‘belangrijk’ zijn, zijn adviesplichtig volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar wanneer is een besluit...

OR moet regelmatig rapporteren aan zijn achterban

15-07-2024

De ondernemingsraad (OR) moet volgens de Wet op de ondernemingsraden de achterban op de hoogte houden van zijn activiteiten. Zo moet de OR d...

Mag de OR het aantal zetels aanpassen?

10-07-2024

De omvang van de ondernemingsraad (OR) hangt onder meer af van de grootte van de organisatie. Een sterke groei of inkrimping van de organisa...