Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van werknemers binnen een onderneming. In de OR hebben werknemers uit de onderneming zitting, die zich verkiesbaar hebben gesteld en door de werknemers in de onderneming zijn gekozen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent een aantal rechten waarmee deze werknemers namens de OR invloed op de onderneming kunnen uitoefenen.

Iedere organisatie met 50 werknemers of meer is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Als er nu nog geen ondernemingsraad is, moet de werkgever een ondernemingsraad oprichten. Een organisatie met minstens 10 maar minder dan 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in het leven roepen. Dat is sowieso verplicht als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. 

Nieuws

Zorgen AP over ChatGPT ook reden tot zorg voor OR

22-09-2023

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt de komende tijd acties om meer inzicht te krijgen in de omgang met persoonsgegevens bij organisati...

OR in de media: zorg voor een goed persbericht!

18-09-2023

Bij ontwikkelingen als een grote reorganisatie, dreigend faillissement of bijvoorbeeld als de ondernemingsraad (OR) naar de rechter stapt, m...

De OR heeft altijd bevoegdheden

15-09-2023

In de Wet op de ondernemingsraden staat welke bevoegdheden een OR heeft en in welke situaties. Veel raden concentreren zich daarbij op het a...

OR, zet initiatiefrecht in voor veiligheid werknemers

13-09-2023

De ondernemingsraad (OR) heeft een behoorlijke vinger in de pap als het gaat om de arbeidsomstandigheden van de werknemers. De OR kan inspri...