Accountantskamer onder de loep

Minister Hoekstra van Financiën liet recent een evaluatie uitvoeren van de Accountantskamer. Het functioneren van de Accountantskamer – sinds 1 mei 2009 verantwoordelijk voor de tuchtrechtspraak voor accountants – stond daarin centraal. Ook werd onderzocht of financiering met publieke middelen nog steeds voor de hand ligt.

11 februari 2020 | Door redactie

Uit de evaluatie blijkt dat de Accountantskamer klachten over accountants over hun beroepsuitoefening 'kwalitatief hoogstaand' afhandelt. De Accountantskamer zorgt er door haar jurisprudentie ook voor dat accountants rekening houden met het maatschappelijke belang en de fundamentele beginselen van een goede beroepsuitoefening. De uitspraken van de Accountantskamer hebben daarnaast een preventieve werking.

Ruimte voor verbetering 

Er is volgens de evaluatie wel ruimte voor verbetering van de kwetsbaarheden in de organisatie, de doorlooptijden, de maatregelen die worden opgelegd en de publieke uitstraling van de Accountantskamer. Sommige geïnterviewden plaatsten ook kritische kanttekeningen bij het feit dat de Accountantskamer de jaarverslagen na 2011 niet meer publiek toegankelijk heeft gemaakt. De voorzitter van de Accountantskamer heeft aangegeven dat met ingang van 2020 het publiekelijk toegankelijk jaarverslag wordt geherintroduceerd.

Ontwerpvoorstel ter consultatie 

De personeelstekorten bij de rechterlijke macht, de behoefte bij de Accountantskamer naar rechters met financieel-juridische expertise en de afhankelijkheid van de flexibele schil van accountantsleden maken de Accountantskamer volgens de evaluatie kwetsbaar. Op dit moment wordt onderzocht hoe een accountant-secretaris structureel een plaats kan krijgen in de Accountantskamer. Ook ligt er een ontwerpwetsvoorstel ter consultatie om meer rechterlijke leden te kunnen toevoegen aan de Accountantskamer.

Manier van financiering 

De Accountantskamer deelt traditioneel strafmaatregelen uit. In het evaluatierapport (pdf) wordt voorgesteld om te onderzoeken of andere typen maatregelen kunnen bijdragen aan het bevorderen van een betere beroepsuitoefening. Denk daarbij aan het opleggen van kwaliteitsondersteunende maatregelen, zoals het opleggen van een verplichte cursus.   
Bij de invoering van de Accountantskamer is gekozen voor bekostiging met publieke middelen. De onderzoekers zijn van mening dat deze manier van financiering nog steeds afdoende is.

Bijlagen bij dit bericht

Voorbereid op de toetsing
Verdiepingsartikel
Een goede jaarafsluiting maken
Verdiepingsartikel