ACM controleert concurrerende overheid

13 augustus 2014 | Door redactie

De Wet markt en overheid is sinds 1 juli 2012 van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat uw bv geen last heeft van oneerlijke concurrentie met overheden. Nu de overgangsperiode tot 1 juli 2014 voor overheden is geëindigd, heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangekondigd streng te gaan controleren op oneerlijke concurrentie.

Het komt steeds vaker voor dat overheden en overheidsbedrijven producten of diensten aanbieden die ondernemingen ook aanbieden. Bekende voorbeelden hiervan zijn onder andere personenvervoer of het geven van cursussen. Zij kunnen dit echter vaak doen tegen een lagere prijs dan uw bv. De Wet markt en overheid moet deze oneerlijke concurrentie voorkomen. Overheden en overheidsbedrijven moeten zich daarom houden aan vier regels:

  • overheden zijn verplicht om in ieder geval de integrale kosten door te berekenen in de prijs. Goederen en diensten mogen dus niet onder de kostprijs aangeboden worden;
  • er mag geen sprake zijn van bevoordeling: overheden mogen geen gesubsidieerde middelen gebruiken voor economische activiteiten of overheidsbedrijven voortrekken;
  • overheden mogen geen gegevens, die zij vanuit hun publieke functie hebben verzameld, benutten voor het ontplooien van economische activiteiten;
  • er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling. De ambtenaar die bijvoorbeeld betrokken is bij het verstrekken van een vergunning, mag niet betrokken zijn bij de activiteit waarvoor de vergunning vereist is.

Test of u overheid uw concurrent is

De ACM gaat er actief op toezien dat overheden zich houden aan deze wet. Heeft u het idee dat u oneerlijke concurrentie ondervindt van een overheid? Dan kunt u hiervan melding maken bij de ACM. Als uit haar onderzoek blijkt dat de overheid zich inderdaad niet aan de regels houdt, kan de ACM ingrijpen door bijvoorbeeld een dwangsom op te leggen. Op de website van de ACM vindt u meer informatie over de Wet markt en overheid.