Beschikt een bv over een goede naam?

23 maart 2016 | Door redactie

Klanten die klagen over een onderneming kunnen relatief eenvoudig veel schade aanrichten op het internet. Ondernemers zitten dan ook niet zelden met de handen in het haar. Als sprake is van smaad en laster kan voor een gang naar de rechter worden gekozen. Maar is bij een onderneming wel sprake van een goede naam?

Voor ondernemers is dit natuurlijk een vreemde vraag: natuurlijk kan een onderneming over een goede naam beschikken. Ondernemingen hebben immers ook een reputatie hoog te houden. Toch hebben juristen lang moeten nadenken over deze materie. De wettekst die van toepassing is op smaad en laster gaat namelijk over de aantasting van ‘iemands’ eer of goede naam. Het was lang de vraag of een rechtspersoon ook zo’n ‘iemand’ is. De oorspronkelijke wet was namelijk uitsluitend bedoeld om personen te beschermen tegen smaad en laster. Denk bijvoorbeeld aan scheldkannonades via social media. De gedachte was dat mensen zich gekwetst of beledigd kunnen voelen, bv’s niet. Later kregen overheidsinstellingen echter ook bescherming tegen smaad en laster. Zelfs de eer en goede naam van overledenen werden beschermd met een eigen wet. Ondernemingen werden echter nog steeds vergeten.

Ook bv slachtoffer smaad en laster

Hoewel de wet nog altijd niet is aangepast, nemen rechters inmiddels wel aan dat ook een onderneming het slachtoffer kan zijn van smaad en laster. De Hoge Raad interpreteert de term ‘iemand’ uit de wet tegenwoordig zo dat ook rechtspersonen daaronder vallen, ook al is dat grammaticaal niet helemaal juist.