Boete voor ondernemer die eerder sluit op koopavond terecht

8 januari 2018 | Door redactie

Een ondernemer die lid is van een vereniging van eigenaren van een winkelcentrum moet zich houden aan de afgesproken openingstijden. De boetes voor winkeliers die hier niet aan voldoen kunnen anders flink oplopen, zo blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Groningen.

In dit geval ging het om een ondernemer die in 2008 eigenaar werd van een pand in winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Volgens de leveringsakte werd hij daarmee ook meteen lid van de coöperatieve vereniging van eigenaren (CVvE) van het winkelcentrum. Die akte schreef ook voor dat de ondernemer lid zou blijven zolang hij eigenaar was van de bedrijfsruimte (tools), en dat hij zich moest houden aan de gangbare openingstijden.

Vereniging vordert achterstallige contributie en boetes

In 2014 stelde de CVvE een nieuw huishoudelijk reglement op. Daarin stonden onder meer voorgeschreven openingstijden voor de koopavond op donderdag en de maandelijkse koopzondag. De ondernemer was het niet eens met de wijzigingen en zegde uiteindelijk in april 2016 met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van de CVvE op. Hij betaalde sindsdien ook geen contributie meer en bepaalde voortaan zijn eigen openingstijden. De ondernemer bleef niet meer de hele koopavond open.
Maar de CVvE hield de onderneming aan het lidmaatschap en de bijkomende verplichtingen. De vereniging vorderde daarom voor de rechter de achterstallige contributie, een bijdrage in een opknapproject plus boetes van de ondernemer. Dat kwam in totaal op ruim € 22.000 uit, plus nog rente en kosten.

Opzeggen lidmaatschap mag pas veel later

De rechtbank oordeelde dat de CVvE bevoegd was om de openingstijden vast te stellen en te handhaven, en dat de vereniging dus terecht een vordering had ingesteld. Volgens de rechter mocht de ondernemer het lidmaatschap van de CVvE wel opzeggen, maar niet met onmiddellijke ingang. Dat mocht pas aan het eind van het boekjaar dat volgde op het jaar waarin de ondernemer had opgezegd. Daarmee was het lidmaatschap pas per 1 januari 2018 geëindigd. Conclusie was dus dat de ondernemer zich sinds april 2016 niet aan de regels had gehouden. De rechtbank wees de vordering van ruim € 22.000 daarom toe.
Dit is niet de eerste rechtszaak over de openingstijden in winkelcentrum Paddepoel. Vorig jaar oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nog dat een ondernemer zich niet hoefde te houden aan de koopzondag. Maar in die zaak was de ondernemer geen lid van de CVvE.
Rechtbank Noord-Nederland, 3 januari 2018, ECLI (verkort): 20