De flex-bv is op 1 oktober 2012 een feit

13 juni 2012 | Door redactie

De Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht werd gisteren als hamerstuk behandeld door de Eerste Kamercommissie. En met resultaat; de wet is aangenomen en treedt op 1 oktober 2012 in werking.

Dankzij deze wet kunt u straks gemakkelijker een bv oprichten. Ook als u nu al dga bent van een bv, kunt u profiteren van de sterk vereenvoudigde regelgeving die de Flex-bv met zich meebrengt. Bijvoorbeeld als u besluit een tweede bv op te richten.

Flex-bv biedt aanzienlijke voordelen

Belangrijk voordeel van de flex-bv is de afschaffing van het bedrag van € 18.000 als verplicht startkapitaal. Daardoor kunt u bij oprichting van een nieuwe bv zelf kiezen welk bedrag u wilt inbrengen als kapitaal. Daarnaast wijzigen de regels met betrekking tot de aandelen, de kapitaal- en crediteurenbescherming en de benoeming van bestuur en het toezicht op de bv. De flex-bv maakt het namelijk mogelijk dat de bv stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uitgeeft. Ook de aandeelhouders van uw bv krijgen meer ruimte. Zij hoeven zich niet langer aan de blokkeringsregeling te houden. Bij verkoop van aandelen hoeven zij dus niet eerst aandelen aan een andere aandeelhouder aan te bieden of toestemming te vragen voor de verkoop.

Directe aanpassingen niet noodzakelijk

Overigens zijn in de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht geen regels opgenomen, die voor uw bestaande statuten gevolgen hebben. U hoeft uw statuten dus niet direct te wijzigen. ­­