Deel pizza-franchisenemers mag lunch overslaan

Pizzaketen Domino's is er niet in geslaagd om alle franchisenemers via de rechter te verplichten om hun zaak ook tijdens de lunch te openen. Een deel van de pizza-ondernemers mocht er op basis van de franchiseovereenkomst namelijk vanuit gaan dat zij 'avondmaaltijden' zouden gaan verkopen.

4 september 2019 | Door redactie

Franchisenemers en franchisegevers treffen elkaar de laatste jaren geregeld voor de rechter. Vaak gaat dat om omzetprognoses (tool) die niet deugen. Niet voor niets werkt het kabinet aan een nieuwe wet die de positie van franchisenemers moet versterken.

Expliciete openingstijden in franchiseovereenkomst

In dit geval stapte een grote groep franchisenemers van Domino’s – met vestigingen van Delfzijl tot Sittard en Vlissingen – naar de rechter om een andere reden. Namelijk vanwege ‘nieuwe’ openingstijden die het hoofdkantoor had uitgevaardigd. Alle vestigingen zouden niet alleen ’s avonds, maar ook al tijdens de lunch open moeten. Een deel van de franchisenemers had echter een franchiseovereenkomst getekend waar expliciet in stond dat de zaak alleen van 16:00 uur tot 22:00 uur open hoefde te zijn.
Domino’s stelde dat franchisenemers op basis van de overeenkomst of door de ‘manager reference guide’ verplicht waren om zich te houden aan de wijzigingen in openingstijden. In die manager reference guide waren de openingstijden aangepast.

Verkoop middagmaaltijd is onverwacht

Maar de rechtbank oordeelde anders. Franchisenemers die een overeenkomst getekend hadden met vastgestelde openingstijden tussen 16:00 uur en 22:00 uur, mochten ervan uitgaan dat de openingstijden ook ongeveer tot die uren beperkt zouden blijven. Zeker omdat de formule van Domino’s vele jaren ‘uitsluitend gericht was op avondmaaltijden’. Deze ondernemers hoefden er destijds dus niet vanuit te gaan dat zij ook ’s middags maaltijden moesten gaan verkopen. Want dat is iets wezenlijks anders, aldus de rechtbank.
De mededeling in het contract dat de manager reference guide tijdens de duur van de overeenkomst gewijzigd kon worden, was onvoldoende om ondernemers aan wijzigingen te houden, vond de rechter. De ondernemers met een overeenkomst met openingstijden vanaf 16:00 uur waren dus niet verplicht om eerder open te gaan.

‘Redelijkheid en billijkheid’ per geval bekijken

Anders lag het voor de franchisenemers die na eind 2016 een franchiseovereenkomst hadden getekend. Daarin stond namelijk expliciet dat de vestiging al om 11:30 uur of in het weekend om 13:00 uur open moest zijn. Zij moesten zich daar dan ook aan houden, vond de rechter. De franchisenemers hadden gevraagd om een algemene uitzondering voor deze groep ondernemers, omdat het eerder openen van de zaak in strijd zou zijn met de welbekende ‘redelijkheid en billijkheid’. Zo’n algemene uitzondering ging de rechter te ver. Voor individuele ondernemers zouden de andere openingstijden wel onredelijk uitpakken, maar dat moet dan per geval bekeken worden.
Rechtbank Rotterdam, 28 augustus 2019, ECLI (verkort): 6582

Bijlagen bij dit bericht

Werken met overeenkomsten
E-learning | VideoCollege 33 minuten
Begroten omzet
E-learning | VideoCollege 32 minuten
Omzet voorspellen met Excel
Tools | Rekentools