Drempelbedragen voor aanbestedingen licht omhoog

De zogeheten drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gaan met ingang van 2022 omhoog. Komt de waarde van een overheidsopdracht boven deze grensbedragen, dan moet de klus verplicht Europees worden aanbesteed.

22 november 2021 | Door redactie

De Europese Commissie stelt de drempelbedragen voor aanbestedingen telkens voor twee jaar vast. Onlangs zijn de voorgestelde bedragen voor 2022 en 2023 bekendgemaakt, en die liggen iets hoger dan de afgelopen jaren.

Drempelbedrag voor werken, leveringen en diensten

De hoogte van de drempelbedragen voor aanbestedingen hangt af van het soort opdracht. Ook is er verschil tussen opdrachten van de Rijksoverheid en lokale overheden. Voor zogeheten werken, zoals de aanleg van een brug of weg, geldt de komende jaren een drempel van € 5.382.000 (exclusief BTW). Dat is nu nog € 5.350.000.
Voor leveringen (inkoop van producten zoals kantoorinrichting) en diensten (alles wat geen werk of levering is) gelden dezelfde drempelbedragen. Die zien er – ook allemaal exclusief BTW – de komende jaren zo uit:

  2018/2019 2020/2021 2022/2023
Rijksoverheid € 144.000 € 139.000 € 140.000
Lokale overheden € 221.000 € 214.000 € 215.000
Defensie € 443.000 € 428.000 € 431.000

Dezelfde bedragen als voor defensie gelden ook voor leveringen en diensten in zogenoemde ‘speciale sectoren’, zoals energievoorziening en vervoer. Meer uitleg over aanbestedingen vindt u in deze infographic (waar nu nog de drempelbedragen in staan die tot eind dit jaar gelden).

Nieuwe regels aanbestedingen op komst

Bij overheidsopdrachten onder de drempels kunnen de aanbestedende diensten van bijvoorbeeld gemeenten hun eigen inkooprichtlijn volgen. Maar daarbij moeten zij zich wel houden aan de voorschriften uit de Aanbestedingswet. Ook werkt de regering nog aan nieuwe maatregelen die meer zekerheid moeten geven aan ondernemingen die meedoen aan overheidsaanbestedingen. Zo zou de aanbestedingsprocedure tijdelijk opgeschort moeten worden bij klachten.

Bijlagen bij dit bericht

Offerte maken
E-learning | VideoCollege 31 minuten
Aanbestedingen
Infographic
De groei van uw onderneming
Verdiepingsartikel