Drempelbedragen voor aanbestedingen opgeschroefd

28 december 2017 | Door redactie

De drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn met ingang van 2018 omhoog gegaan. Komt een overheidsopdracht boven deze drempelbedragen, dan moet die verplicht Europees worden aanbesteed.

De Europese Commissie stelt de drempelbedragen voor aanbestedingen elke twee jaar vast. Tot en met eind 2019 geldt een drempel voor overheidsopdrachten van € 5.548.000. Tot eind 2017 lag de drempel nog op € 5.225.000. De bedragen zijn exclusief BTW.
De drempel van bijna € 5,5 miljoen geldt voor zogenoemde ‘werken’, zoals een brug bouwen of een weg aanleggen. Daarnaast zijn er nog aparte bedragen voor leveringen (verkoop van producten) en diensten (alles wat tastbaar is maar niet onder leveringen of werken valt). Voor leveringen en diensten voor de rijksoverheid is het drempelbedrag € 144.000. Voor decentrale overheden is dat € 221.000.

Meer kansen mkb bij aanbestedingen

De overheid koopt jaarlijks voor miljarden aan spullen in, van gummetjes tot viaducten. Daar valt voor ondernemers dus veel te halen. Maar vooral ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf klagen geregeld dat zij er niet tussen komen bij aanbestedingen. In het regeerakkoord belooft het nieuwe kabinet opnieuw om daar werk van te maken. In de tussentijd is er wel al wat gehakt in de papieren rompslomp rond aanbestedingen. Zo verloopt de aanbestedingsprocedure tegenwoordig digitaal.