Flex-bv populair voor stamrecht- en pensioen-bv

6 september 2013 | Door redactie

Sinds 1 oktober vorig jaar is het nieuwe bv-recht van kracht geworden. Hierdoor is het eenvoudiger geworden om een bv op te richten. Zo is een startkapitaal van € 18.000 niet langer noodzakelijk. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat het aantal nieuw opgerichte bv’s flink is gestegen sinds de invoering van de flex-bv.

De KvK geeft aan dat in de periode oktober 2012 tot en met mei 2013 45.319 bv’s werden ingeschreven in het Handelsregister. Dat is 46% meer dan over dezelfde periode een jaar eerder. Deze stijging blijkt vooral toe te schrijven aan de populariteit van bv’s met zogenaamde ‘beheeractiviteiten’, zoals stamrecht-bv’s en pensioen-bv’s.

Flex-bv bereikbaarder voor starters

Doel van de flex-bv was om de rechtsvorm aantrekkelijker te maken voor ondernemers. Maar ondanks het feit dat de bv nu een stuk bereikbaarder is geworden voor starters, kiezen zij in de praktijk omwille van het fiscale voordeel nog altijd liever voor de eenmanszaak of de vof. Mogelijk komt hier op termijn verandering in. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om dit fiscale voordeel, waartoe ook de zelfstandigenaftrek behoort, te beperken.