Franchisegever draait op voor foute prognose

11 april 2017 | Door redactie

Een franchisenemer die van de franchisegever een omzetprognose krijgt voor zijn zaak mag ervan uitgaan dat die in de haak is. Als de franchisegever zelf een onjuiste prognose heeft opgesteld kan de franchisenemer hem aansprakelijk stellen voor de schade, oordeelde de Hoge Raad onlangs.

In deze zaak was een ondernemer naar de rechter gestapt die als franchisenemer in zee was gegaan met kledingwinkelketen Street One. De ondernemer had in 2010 en 2011 twee zaken geopend, eerst in Wijchen en vervolgens in Barneveld. Vooraf had Street One een prognose gegeven van de verwachte omzet (tool) op die locaties.
Later bleek echter dat die prognoses niet juist waren. Er was gerekend met een te hoog vloeroppervlak en er was geen rekening mee gehouden dat de voorspelde omzet in het eerste jaar niet haalbaar zou zijn. Voor beide winkels gold bovendien een zogenoemde negatieve marktruimte, wat wil zeggen dat een winkel alleen meer omzet kan behalen als de ondernemer klanten van andere zaken weet af te snoepen. De winkels redden het niet en de ondernemer stelde Street One aansprakelijk voor de schade.

Franchisegever aansprakelijk voor gemiste omzet

De missers in de omzetprognose konden wat de Hoge Raad betreft niet door de beugel. Een franchisegever die zelf een omzetprognose opstelt is volgens het rechtscollege vrij snel aansprakelijk voor fouten daarin. Er is namelijk al sprake van ‘onzorgvuldig handelen’ als het aan de onzorgvuldigheid van de franchisegever ligt dat de prognose niet klopt. Dat geldt zelfs als de franchisegever niet eens weet dat er fouten in het rapport zitten, aldus de Hoge Raad.
Hoge Raad, 24 februari 2017, ECLI (verkort): 311

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten