Franchiseregels toch in de wet verankerd

17 februari 2016 | Door redactie

Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs de Nederlandse Franchise Code in ontvangst genomen. Hij heeft daarnaast in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven te onderzoeken of de gedragscode voor franchisegevers- en nemers in de wet kan worden opgenomen.

Deze code is volgens de minister zo belangrijk dat de naleving ervan moet worden gewaarborgd. Daarom verkent hij momenteel in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden voor wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code. Daarnaast heeft de minister toegezegd de franchisesector te ondersteunen bij de oprichting van een geschillencommissie, waar geschillen aan voorgelegd kunnen worden voordat de rechter in beeld komt.

Behoefte aan wetgeving franchise leeft onder franchisenemers

De Nederlandse Franchise Code beschrijft rechten, plichten en gedragsregels voor franchisegevers- en nemers bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. De gedragscode is opgesteld door betrokkenen. Vooralsnog zijn er in Nederland geen specifieke wettelijke bepalingen over franchiseovereenkomsten. Sterker nog, het woord franchise komt in de wet niet voor. Vooral franchisenemers hebben aangegeven  behoefte te hebben aan wettelijke bescherming. Zij gaven aan dat het gebrek aan wetgeving tot misstanden leidde. In omringende landen bestaat die wetgeving al langer.