Het verschil: huurovereenkomst kantoor- en middenstandspand

22 januari 2019 | Door redactie

Bij het huren van een bedrijfspand komt het nodige kijken. Niet alleen moet het pand toekomstbestendig zijn qua grootte, maar ook de financiële kant van de zaak moet uw organisatie goed in kaart brengen. Pas als alles op orde is, komt de huurovereenkomst in zicht. Daarbij is er een onderscheid tussen een overeenkomst voor een gewoon kantoorpand dat niet publiekelijk toegankelijk is en die voor een publiek toegankelijke ruimte. Wat is het verschil?

Als uw organisatie een pand op het oog heeft, start de onderhandelingsfase met een oriënterend gesprek met de verhuurder. Let erop dat dit echt een onderhandelingsfase is, ook voordat er een huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte (tool) in zicht is. Want al is dit gesprek vrijblijvend, de verhuurder kan in sommige gevallen mondelinge toezeggingen al beschouwen als onderdelen van een huurovereenkomst. Voorkom dus valse verwachtingen! Als uw organisatie nog niet bekend wil maken of het pand als kantoorpand of bijvoorbeeld als middenstandsbedrijfsruimte gaat fungeren, meld dat dan nog niet. Er is namelijk verschil tussen een huurovereenkomst met betrekking tot een kantoorpand en bijvoorbeeld een winkel.

Regels voor huur kantoorpand soepeler dan voor middenstandspand

De regels bij het huren van een middenstandsbedrijfsruimte zijn strenger dan die voor een niet voor publiek toegankelijke ruimte. In het eerste geval zijn de verhuurder en huurder wettelijk verplicht een huurcontract voor ten minste vijf jaar aan te gaan. Dit wordt na afloop van die vijf jaar ‘van rechtswege’ opnieuw met vijf jaar verlengd. Voor een gewoon kantoorpand zijn de regels een stuk soepeler. U kunt met de verhuurder zelf een termijn overeenkomen. Als u in het contract geen huurtermijn afspreekt, geldt de overeenkomst in principe voor onbepaalde tijd. In alle gevallen doet u er verstandig aan bij het tekenen van de huurovereenkomst na te gaan of  het om een standaardmodel voor de huurovereenkomst gaat en niet om een ‘creatie’ van de verhuurder. De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) biedt standaardmodellen aan.

HUUROVEREENKOMST PUBLIEK TOEGANKELIJK PAND: verhuurder en huurder moeten huurcontract voor ten minste 5 jaar aangaan. Contract wordt daarna van rechtswege met 5 jaar verlengd.

HUUROVEREENKOMST NIET PUBLIEK TOEGANKELIJK PAND: verhuurder en huurder kunnen zelf een termijn overeenkomen. Is geen huurtermijn afgesproken, dan geldt de huurtermijn voor onbepaalde tijd.