Mag aanpassen algemene voorwaarden nadelig zijn voor klant?

Soms is het nodig algemene voorwaarden te veranderen. Vaak zijn dat neutrale aanpassingen die niet meteen in het nadeel zijn van de klant, bijvoorbeeld ten gevolge van wetswijzigingen. Maar wat als de veranderingen nadelig zijn voor de klant?

22 januari 2019 | Door redactie

Algemene voorwaarden (tools) zijn niet in steen gebeiteld. Soms gebeurt er iets waardoor ze aangepast moeten worden. Nog onlangs leidde de inwerkingtreding van de AVG ertoe dat veel organisaties hun algemene voorwaarden moesten herzien. Nog afgezien van het feit dat dit noodzakelijke aanpassingen zijn, zullen klanten hier ook niet per definitie nadeel van hebben. Maar wat als een organisatie iets in de algemene voorwaarden wil veranderen waardoor de klant er wél op achteruit gaat, bijvoorbeeld een tariefswijziging? Dat is niet verboden.  

Consument mag overeenkomst beëindigen 

Zowel voor consumenten als voor zakelijke klanten mogen algemene voorwaarden (videocollege) gewijzigd worden als ze daardoor nadeel ondervinden. Consumenten hebben bij wezenlijke veranderingen in hun nadeel vervolgens wel het recht de overeenkomst te beëindigen. Zakelijke klanten hebben die mogelijkheid niet. Sterker nog: voor zakelijke klanten mag een aanpassing zelfs onredelijk zijn. Pas als een nieuwe voorwaarde dermate onrechtvaardig is dat toepassing daarvan in alle redelijkheid als onaanvaardbaar beschouwd kan worden, mag de zakelijke klant de voorwaarde vernietigen.

Bijlagen bij dit bericht

Algemene voorwaarden
E-learning | VideoCollege 31 minuten