Minder klachten over accountants ingediend in 2021

27 juni 2022 | Door redactie

Bij de Klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) waren afgelopen jaar 56 klachten binnengekomen over accountants. Uiteindelijk zijn daarvan 24 in behandeling genomen. Dit is te lezen in het recent verschenen 'Jaaroverzicht Klachtencommissie van de NBA 2021'.

Van de 24 klachten die in behandeling zijn genomen in 2021 is in zes gevallen uitspraak gedaan. Daarbij heeft de accountant een of meer fundamentele beginselen niet nageleefd. De Klachtencommissie kwam bij accountants onder andere de volgende zaken tegen:

  • fouten en/of onzorgvuldigheden in de werkzaamheden;
  • het weigeren fouten en/of onzorgvuldigheden te erkennen, te herstellen of te compenseren;
  • de opdracht tussentijds teruggeven zonder duidelijke opgave van redenen of na ontvangst van de klacht;
  • onder druk zetten van de klant door te dreigen met het verhalen van juridische kosten bij het indienen van een klacht;
  • niet nakomen van de verplichting om zich toetsbaar op te stellen;
  • niet of onvolledig communiceren;
  • schenden van objectiviteit/belangenverstrengeling.

Aantal klachten neemt af

Een opvallende trend is dat het aantal klachten de laatste jaren afneemt. Nader onderzoek is nodig om de oorzaak daarvan te achterhalen. Wellicht is de Klachtencommissie onvoldoende zichtbaar voor potentiële klagers. Mogelijk is de commissie ook niet laagdrempelig genoeg. De zichtbaarheid voor de leden van de NBA is ook een aandachtspunt.

Afgelopen jaar 201 dossiers afgehandeld

De Klachtencommissie behandelt klachten over de wijze waarop de accountant zich gedraagt tegenover de klager. Daarbij staat de klager centraal. Meestal gaat het om een ondernemer die een beroep doet op zijn ondernemingsrecht. De Klachtencommissie probeert vooral partijen bij elkaar te brengen, in de hoop dat er overeenstemming wordt bereikt. De Accountantskamer houdt zich bezig met tuchtrecht, dat zich richt op goede beroepsuitoefening.
In 2021 zijn 201 dossiers afgehandeld, zo is te lezen in het 'Jaaroverzicht Klachtencommissie van de NBA 2021' (pdf).