Mkb-ondernemer profiteert van aanbestedingswet

27 juli 2016 | Door redactie

Mkb-ondernemingen maken meer kans opdrachten binnen te slepen als zij deelnemen aan aanbestedingen. Dat beoogt minister Kamp van Economische Zaken met de gewijzigde aanbestedingswet die deze maand in werking is getreden.

De nieuwe aanbestedingswet biedt op verschillende terreinen voordeel aan mkb-ondernemers. Zo moeten zij makkelijker in aanmerking komen voor opdrachten door vereenvoudigde en beter toegankelijke elektronische procedures. Mkb-ondernemers staan daarnaast als zeer innovatief te boek. De gewijzigde wet komt ook op dit punt aan hen tegemoet: overheden krijgen extra mogelijkheden om via aanbestedingen samen met ondernemers onderzoek te verrichten en zo gezamenlijk innovaties te ontwikkelen. Deze innovaties kunnen vervolgens zonder nieuwe aanbesteding bij de deelnemende ondernemers worden ingekocht. Dit zogenoemde innovatiepartnerschap voorkomt dat na het ontwikkeltraject weer een nieuwe open aanbestedingsronde verplicht is, zoals onder de oude aanbestedingswet het geval was. Deze procedure maakte het voor ondernemers een onaantrekkelijke en onzekere aangelegenheid om met de overheid in innovatie te investeren.

Ondernemersorganisaties willen naleving aanbestedingswet

Herziening van de oude aanbestedingswet, die uit 2013 stamt, was nodig. Mkb-ondernemers kaartten regelmatig aan dat zij bij opdrachten vaak achter het net visten of deelname onaantrekkelijk was. Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn gematigd positief over de gewijzigde aanbestedingswet. Zij hadden liever gezien dat de oude aanbestedingswet beter werd nageleefd door overheden. Gezamenlijk pleiten ze daarom voor onafhankelijk toezicht, bijvoorbeeld door de Autoriteit Consument en Markt.