Nieuwe regels voor administratie aanbesteding

Organisaties kunnen sinds 1 juli 2016 deelnemen aan een nieuwe aanbestedingsprocedure. De nieuwe procedure heeft onder andere tot gevolg dat de aanmelding in het vervolg altijd digitaal ingediend moet worden. Dit is één van de maatregelen waarmee minister Kamp van Economische Zaken hoopt te bereiken dat het mkb vaker met succes deelneemt aan een aanbestedingsprocedure.

18 augustus 2016 | Door redactie

Vorig jaar is uit de evaluatie van de Aanbestedingswet uit 2013 gebleken dat mkb-organisaties zich zelden met succes inschrijven voor een aanbestedingsopdracht. Dit kwam onder andere doordat er een grote administratieve last verbonden was aan de deelname aan een aanbestedingsprocedure. Deze last wilde de overheid verkleinen door de introductie van een elektronisch systeem voor inschrijvingen: TenderNed. In dit systeem vinden organisaties, die geïnteresseerd zijn in een aanbestedingsopdracht, een publicatiemodule, een inschrijfmodule en een eGids met instructies.

Innovaties meteen aanschaffen

In de nieuwe regels, die per 1 juli 2016 in werking zijn getreden, is ook de nieuwe procedure ‘innovatiepartnerschap’ opgenomen. Dit houdt in dat de aanbestedende dienst of een sectorbedrijf de mogelijkheid krijgt om een partnerschap aan te gaan met de onderneming die de aanbesteding wint. Vervolgens kan deze onderneming, na een succesvolle ontwikkelfase, het daaruit voortkomende product, werk of dienst meteen aanschaffen. Voorwaarde is wel dat het gaat om innovaties. Er mag alleen tot aankoop worden overgegaan als het kwaliteits- en kostenniveau, dat bij de start van het innovatiepartnerschap is afgesproken, gerealiseerd is.