Nog steeds oneerlijke concurrentie met overheid

13 mei 2013 | Door redactie

Vorig jaar is de Wet Markt en Overheid in werking getreden. Deze wet moet oneerlijke concurrentie door de overheid met uw bv voorkomen. Uit een onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt blijkt nu echter dat overheden niet goed op de hoogte zijn van de wet en te weinig maatregelen nemen om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen.

In het bericht ‘Nieuwe wet verkleint concurrentie met overheid’ kon u eerder lezen dat de wet werd ingevoerd om ervoor te zorgen dat concurrentie tussen overheden en ondernemingen eerlijk verloopt. Voor de wet, die nu 1 jaar van kracht is, geldt nog een overgangsperiode tot 1 juli 2014 voor bestaande situaties. Dit jaar controleert de Autoriteit Consument & Markt of overheden zich aan de regels houden. Tegen nieuwe gevallen van oneerlijke concurrentie kan zij nu al optreden.

Melding maken van klachten over oneerlijke concurrentie

Om die reden is het goed om te weten dat u als ondernemer uw klachten over oneerlijke concurrentie door overheden kunt melden bij de Autoriteit Consument & Markt via haar website. Hier kunt u overigens ook aanvullende informatie vinden over de Wet Markt en Overheid.