Oneerlijke concurrentie van overheid ingedamd

8 juni 2016 | Door redactie

Er is een wetswijziging op komst die de concurrentie tussen overheden en het bedrijfsleven eerlijker moet maken. Het kabinet wil dat overheden moeilijker een uitzondering kunnen maken op de Wet markt en overheid.

De schade die ondernemers van overheden ondervinden zal zwaarder worden meegewogen. Ook moeten ondernemers meer inspraak krijgen in de werkwijze van overheden. Minister Kamp van Economische Zaken vindt dat de overheid ondernemers niet onnodig moet hinderen. Hij wil de Wet markt en overheid verder aanscherpen om te voorkomen dat ondernemers door de overheid uit de markt worden gedrukt. De ministerraad heeft al ingestemd met het voorstel tot een wetswijziging (pdf) van de wet. De aangekondigde wetswijziging wordt naar verwachting begin 2017 voor advies aan de Raad van State aangeboden.

Wet markt en overheid bevat gedragsregels

De Wet markt en overheid bevat gedragsregels voor overheden die de markt betreden. Deze regels moeten zorgen voor gelijke verhoudingen tussen de overheid en ondernemers. Zo mag een overheid de marktactiviteit niet onder de kostprijs aanbieden. Als overheden in het algemeen belang een uitzondering op de wet maken, gelden de gedragsregels in de wet niet. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de overheid een jachthaven exploiteert om het toerisme te promoten of een sporthal verhuurt om de sportparticipatie te vergroten. Uit onderzoek (pdf) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken bleek eerder al dat de wet niet altijd even gunstig is voor ondernemers. Overheden maken niet alleen erg vaak, maar ook onvoldoende gemotiveerd gebruik van deze zogenoemde algemeen belanguitzondering.