Overheden die werk naar binnen halen moeten zich melden

18 december 2017 | Door redactie

Een openbaar register moet ondernemers beter wapenen tegen overheden die 'inbesteden'. Daarbij tuigt de overheid zelf intern een bedrijf op dat werkzaamheden gaat uitvoeren dat daarvoor door ondernemingen werd gedaan.

Inbesteden neemt hand over hand toe, signaleert ondernemersorganisatie MKB-Nederland. Overheden halen activiteiten als schoonmaak, beveiliging, IT en de groenvoorziening weer ‘naar binnen’ in plaats van het uit te besteden aan de markt. Zo heeft de Rijksoverheid een paar jaar geleden de Rijksschoonmaakorganisatie opgezet voor het schoonhouden van haar panden. Werknemers die voorheen bij schoonmaakbedrijven werkten worden nu ambtenaar.

Kansen ondernemers om beter aanbod te doen

Ondernemers kunnen niets tegen een inbestedingsbesluit beginnen en worden van de ene op de andere dag uitgesloten van een markt waarop zij jarenlang goed werk hebben geleverd, klaagt MKB-Nederland.
Kamerleden van CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en VVD hebben daarom een motie (pdf) ingediend om ondernemers via een register in een iets betere positie te brengen. De motie stelt vast dat de transparantie bij inbesteden nu ontbreekt. Ondernemers hebben geen idee dat zo’n besluit eraan zit te komen en hebben dus ook geen kans om de overheid alsnog te overtuigen met een beter aanbod (e-learning).

Meerderheid in Tweede Kamer vóór invoeren register

De motie roept de regering daarom op om samen met MKB-Nederland te onderzoeken of er een openbaar digitaal register kan komen. Overheden die van plan zijn om werk te gaan inbesteden, moeten dat melden bij dat register. Er is een kamermeerderheid voor de motie.
Een soortgelijke discussie over onnodige concurrentie van de overheid ook speelt rond de Wet markt en overheid. Ook daarbij voelen ondernemers zich buitenspel gezet. Over wijzigingen in deze wet is onlangs een internetconsultatie afgerond. Daaruit blijkt dat ondernemers vinden dat de regels voor ‘bijklussende’ overheden wel wat strenger mogen.

Bijlagen bij dit bericht

Offerte maken
E-learning | VideoCollege 31 minuten