Overheid mag keurmerk eisen bij aanbesteding

8 april 2015 | Door redactie

Door nieuwe Europese aanbestedingsregels wordt het straks voor uw bv lastiger om een grote overheidsopdracht binnen te slepen. Een aanbestedende dienst mag namelijk eisen dat uw bv over een specifiek keurmerk beschikt, anders kan de opdracht aan uw neus voorbij gaan. Dit blijkt uit de concepttekst van de wijziging van de Aanbestedingswet.

De Nederlandse Aanbestedingswet uit 2012 moet worden gewijzigd om nieuwe Europese richtlijnen op het gebied van aanbesteding te implementeren. Het ministerie van Economische Zaken heeft de concepttekst van de wetswijziging ter consultatie aangeboden. Hieruit blijkt dat een overheidsdienst van u mag eisen dat u, om kans te maken op de opdracht, over een keurmerk moet beschikken. Uit de memorie van toelichting blijkt dat het dit beperkend zal werken voor mkb-ondernemingen. Het verkrijgen van een speciaal keurmerk kan namelijk flinke kosten met zich meebrengen, waardoor u genoodzaakt kunt zijn de opdracht aan u voorbij te laten gaan.

Lagere administratieve lasten door elektronisch aanbesteden

De nieuwe regels moeten verder voor lagere administratieve lasten zorgen. Overheden worden namelijk verplicht om volledig elektronisch aan te besteden. Alle informatie-uitwisseling en communicatie met betrekking tot de aanbesteding moet elektronisch verlopen via Tenderned.nl. Nu is slechts de helft van de communicatie rondom aanbestedingsopdrachten elektronisch. U kunt nog tot 5 mei uw mening geven over de wetswijziging. De nieuwe Aanbestedingswet moet uiteindelijk in april 2016 in werking treden.

Lees meer over aanbestedingen in BV Rendement

In het maartnummer van BV Rendement leest u alles over de aandachtspunten bij aanbestedingen. Heeft u nog geen abonnement op BV Rendement? Sluit dan nu een proefabonnement af.