Roep om hogere kwaliteitseisen voor aanbestedingsinkopers

23 mei 2018 | Door redactie

Op 16 februari 2018 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer de Actieagenda Beter Aanbesteden aangeboden. Tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van 14 mei jl. stonden de aanbevelingen in deze actieagenda centraal. Het belang van een goede inkooporganisatie is daarbij onderstreept.

In de praktijk blijkt dat het aanbesteden nog lang niet optimaal verloopt. Daarom zijn in de Actieagenda Beter Aanbesteden (pdf) onder meer aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de inkooporganisatie bij de overheid te verbeteren. Zo is aanbevolen de inkoopfunctie hoger in de organisatie te plaatsen, de kwantiteit en kwaliteit van de inkoopafdelingen te verbeteren en het imago van de overheidsinkoper te verbeteren. 

Verplichte opleidingen voor inkopers

Tijdens het rondetafelgesprek over het aanbestedingsproces is door vertegenwoordigers van ondernemers en aanbesteders gepleit voor een aparte status voor aanbestedingsinkopers. Met zo’n status zijn de eisen aan inkopers wettelijk vastgelegd. Zo zou bijvoorbeeld een inkoopopleiding verplicht gesteld kunnen worden. Deze verplichting zou bijdragen aan de gewenste professionaliteit van de inkooporganisatie.  

Bijlagen bij dit bericht

Offerte maken
E-learning | VideoCollege 31 minuten