Veranderen van naam is niet zomaar gedaan

6 juli 2011 | Door redactie

Het wijzigen van de naam van uw vereniging of stichting is soms nodig. Maar het is niet makkelijk. U moet aan verschillende zaken denken. U bent dus niet even snel klaar met een simpele wijziging, er zijn een aantal regels waar u zich aan heeft te houden.

Omdat de naam van uw organisatie in de statuten is vastgelegd, moeten de statuten worden aangepast als u een naamswijziging wilt doorvoeren. Hier moet dus een formeel besluit over genomen worden. In diezelfde statuten staat wie de bevoegdheid heeft om over een naamswijziging te beslissen. Bij een stichting neemt meestal het bestuur dit besluit. Bij een vereniging is dit meestal de algemene ledenvergadering. Na het besluit moet uw notaris de statutenwijziging vastleggen in een notariële akte.

Naamswijziging gaat ook Kamer van Koophandel aan

Na het vastleggen van de naamswijziging moet u niet vergeten om dit door te geven aan de Kamer van Koophandel. Vergeet ook niet om de naamswijziging aan een eventuele overkoepelende organisatie, zoals een sportbond, te melden. Daarnaast moeten ook alle relaties op de hoogte gebracht worden. Denk hierbij aan donateurs, sponsors en natuurlijk uw leden.

Naamwijziging aanpassen op al uw uitingen

Na deze stappen bent u nog niet helemaal klaar. U zult namelijk ook op alle uitingen de nieuwe naam moeten zetten. Dat betekent dat brieven naar relaties, vlaggen, de website en de naam op het gebouw aangepast moeten worden. Verkijkt u zich hier niet op, dit kan heel wat centen kosten!