Verlaging kosten griffierechten haalt Troonrede

20 september 2022 | Door redactie

In de Troonrede die op Prinsjesdag is uitgesproken, is aangegeven dat het kabinet wil werken aan een betere toegang tot het recht. Daarom gaan de griffierechten voor burgers en het mkb omlaag, en gaan vergoedingen voor sociale advocatuur omhoog.

Griffierechten zijn kosten die betaald moeten worden om een procedure bij de rechter te kunnen voeren.Het griffierecht bestaat alleen voor zaken bij de civiele rechter (zaken tussen organisaties, ondernemingen en/of burgers) en de bestuursrechter (zaken waarin een overheidsinstantie partij is). Het strafrecht kent geen griffierecht. Om burgers en het mkb een betere toegang tot het recht te verlenen, stelt het kabinet voor om de griffierechten met ingang van 2024 met 25% te verlagen. 

Kosten griffierechten drempel voor gang naar rechter

Griffierechten zorgen er aan de ene kant voor dat partijen eerst goed afwegen of zij wel echt naar de rechter willen stappen in het kader van het ondernemingsrecht. Zo kost het starten van een beroep of verzoek door een organisatie in zaken die bijvoorbeeld gaan over een uitkering of huurtoeslag (Sociaalzekerheidswetten, Wet op de huurtoeslag en Wet op de rechtsbijstand) alleen al € 365. Maar de verplichte betaling kan ook een drempel opwerpen om een zaak te starten. De rechter kan oordelen dat de tegenpartij dit bedrag uiteindelijk moet vergoeden, maar dat is niet zeker. Bij relatief kleine vorderingen loont dat dus niet echt. Uitgebreidere informatie over de griffierechten leest u in dit nieuwsartikel.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Bijlagen bij dit bericht