Welke instantie lost een geschil over een domeinnaam op?

8 augustus 2017 | Door redactie

Domeinnamen zijn een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering en ze vertegenwoordigen een behoorlijke waarde. Het is dus zaak om goed te bewaken dat daar geen inbreuk op gemaakt wordt. Gebeurt dat toch, dan is bezwaar aantekenen een belangrijke eerste stap.

Stel; een keukenbedrijf heeft de domeinnaam ‘robskeukens.nl’. Nu komt er een concurrerend bedrijf dat de domeinnaam ‘robsmodernekeukens.nl’ claimt. Het eerste bedrijf zal terecht bang zijn dat door deze naam verwarring ontstaat bij de consument. Dat is het moment om bezwaar aan te tekenen bij de instantie die dergelijke geschillen beoordeelt. Welke dat is, hangt af van de extensie waarmee de domeinnaam geregistreerd is. Voor .nl-domeinnamen is een speciale geschillenregeling (pdf) in het leven geroepen als alternatief voor een rechtszaak. Organisaties die een andere landendomeinnaam hebben, moeten  zich melden bij de beheerder van het betreffende domein. Hiervan bestaat gelukkig wel een lijst. Geschillen over een zogenoemd generiek toplevel-domein zoals .com of .org vallen onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution.

Naam moet worden overgedragen

Een organisatie die bij een van deze instanties bezwaar aantekent, kan bijvoorbeeld eisen dat de inbreukmakende domeinnaam niet langer gebruikt mag worden of aan haar moet worden overgedragen. Ook het kostenaspect wordt in zo’n procedure geregeld.