Wie kiest het bestuur van een vereniging?

16 mei 2011 | Door redactie

Een vereniging heeft altijd een bestuur. Maar hoe komt een bestuur tot stand? Zijn daar bijvoorbeeld wetten en regels aan gebonden of is iedere vereniging gewoon vrij om dat zelf te bepalen?

Iedere vereniging is gebonden aan de wet als het aankomt op het samenstellen van een bestuur. De wet bepaalt namelijk dat de leden van een vereniging meer dan de helft van de bestuursleden moet benoemen. Bestuursleden kunnen ook gekozen worden door andere personen naast de bestuursleden die door de leden worden gekozen. Denk hierbij aan een subsidieverstrekker of een andere financier. U moet dit wel vastleggen in de statuten. Ook de manier waarop de benoeming plaatsvindt, moet vermeld worden.

Benoemen van bestuursleden

De benoeming van bestuursleden kan door de algemene ledenvergadering plaatsvinden, maar ook door rechtstreekse of getrapte verkiezingen. Bij rechtstreekse verkiezingen kunnen alle leden meebeslissen over de benoeming. Het stemmen kan dan via een stembiljet of via een stemsysteem op internet. Bij getrapte verkiezingen wordt een bestuurslid gekozen door de ledenraad. De leden van de ledenraad zijn overigens wel rechtstreeks gekozen door de andere leden van de vereniging. Deze manier van verkiezingen wordt met name bij verenigingen met veel leden gebruikt.