Wijziging Aanbestedingswet dit najaar bekend

15 juli 2015 | Door redactie

De uitkomsten van de evaluatie van de in 2013 gewijzigde Aanbestedingswet zijn onlangs gepubliceerd. Uit dit rapport blijkt dat deze veranderingen geen positieve consequenties hebben gehad voor het mkb. Daarom zal het kabinet dit najaar een aantal extra aanpassingen naar de Tweede Kamer sturen. Minister Kamp van Economische Zaken is desondanks niet negatief over de uitkomsten van het onderzoek.

Op 1 april 2013 trad er een gewijzigde Aanbestedingswet in werking. De belangrijkste doelstelling van deze nieuwe regels was ervoor zorgen dat mkb-ondernemingen zich vaker succesvol inschrijven voor een aanbestedingsopdracht. Dit wilde de overheid met name realiseren door de procedures eenvoudiger te maken én door de administratieve lasten te verminderen. Zo werd bijvoorbeeld het aantal geschiktheidseisen verminderd. Ook gaf de overheid de Gids Proportionaliteit uit. Met deze handleiding kunnen mkb-ondernemingen per opdracht snel achterhalen welke aanbestedingsprocedure geschikt is.

Het succes bleef tot dusver uit voor het mkb

Ondanks de wetswijziging is uit een recent gepubliceerd evaluatierapport (pdf) gebleken dat de nieuwe regels tot nu toe niet het gewenste effect hebben op de positie van mkb-ondernemingen. De overheid benut de capaciteit van het mkb dus nog niet voldoende. Het aandeel mkb-ondernemingen dat een aanbesteding toegewezen kreeg, is dan ook nauwelijks toegenomen gedurende de periode 2012-2014. Wel nam het mkb gedurende de periode 2006-2014 vaker deel aan zo’n procedure.

De Richtsnoeren Leveringen en Diensten zullen op termijn verdwijnen

Minister Kamp heeft in een Kamerbrief (pdf) laten weten dat hij niet negatief is over de uitkomsten van het onderzoek. Het positieve is dat de wet volgens de minister heeft bijgedragen aan uniforme procedures en minder administratieve lasten. Dit najaar zal het kabinet een aantal aanpassingen aan de Tweede Kamer voorleggen. U krijgt straks meer tijd om uw offerte aan te passen na de laatste nota van inlichtingen. Deze termijn zal verlengd worden van zes dagen naar tien dagen. Deze wijziging neemt het kabinet mee bij de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen. De handreikingen uit de ‘Richtsnoeren Leveringen en Diensten’ zal de minister op termijn intrekken. Dit zijn handreikingen/tips die het ministerie van Economische Zaken samen met PIANOo, aanbestedende diensten en ondernemers heeft opgesteld zodat u op een goede manier aanbestedingen binnen kunt halen.