Winkelier kan opgelegde openingstijden straks weigeren

Winkeliers die bijvoorbeeld op zondag tegen hun zin hun deuren moeten openen krijgen wat steun van het kabinet. Door een wetswijziging hoeven zij zich niet te houden aan opgelegde openingstijden waar zij zelf niet mee hebben ingestemd.

7 november 2018 | Door redactie

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken heeft een wetsvoorstel gelanceerd dat winkeliers wat meer keuzevrijheid moet geven. Aanleiding was onder meer de heibel in een winkelcentrum in Groningen. Daar kreeg een winkelier een boete van € 22.000 aan de broek omdat hij zich niet hield aan de openingstijden uit het huishoudelijk reglement. Hij was echter nooit akkoord gegaan met het besluit dat de vereniging van winkeliers over de openingstijden had genomen. Juist in winkelcentra proberen verhuurders ervoor te zorgen dat de winkels tegelijkertijd open zijn.

Besluit is ongeldig als winkelier niet heeft ingestemd

Het wetsvoorstel moet korte metten maken met zo’n verplichting om de deuren te openen terwijl de winkelier het daar niet mee eens is. In de wet komt te staan dat een besluit over openingstijden ongeldig is als dat ‘door anderen dan de winkelier’ is vastgesteld en de ondernemer daar niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
Die ‘anderen dan de winkelier’ kunnen de verhuurder of bijvoorbeeld een vereniging van winkeliers zijn. Het komt geregeld voor dat de voorgeschreven openingstijden niet in het huurcontract (tool) zijn opgenomen maar dat dit contract verwijst naar een besluit van de winkeliersvereniging in een winkelcentrum. Vaak geldt in zo’n vereniging de meerderheid van stemmen. En daarin kunnen kleinere winkeliers die misschien tegen ruimere openingstijden zijn makkelijker ondersneeuwen. Met dit wetsvoorstel in de hand hoeven zij zich dan straks niet meer te houden aan het besluit van de meerderheid als zij er zelf niet mee ingestemd hebben.

Wetsvoorstel krijgt geen terugwerkende kracht

Keijzer benadrukt dat de wijziging alleen bedoeld is voor situaties waarbij anderen beslissen over de openingstijden en de winkelier daar geen invloed op heeft. Want de overheid gaat niet ingrijpen in wat partijen onderling allemaal afspreken in een huurcontract. Dat geldt ook als de winkeliersvereniging al een besluit heeft genomen over openingstijden vóórdat de ondernemer erbij kwam. Ook dan weet de winkelier waar hij aan begint.
Ondernemers in het mkb die al gepolst zijn over het wetsvoorstel vrezen dat de openingstijden straks vaker in het huurcontract komen te staan. Dan is het slikken of stikken: akkoord gaan of ergens anders een winkel openen. Ook vragen de mkb’ers zich af of dit wetsvoorstel terugwerkende kracht zou moeten krijgen. Maar daar begint Keijzer niet aan. Eerder opgelegde boetes blijven dus in stand. Niettemin is een besluit over openingstijden waar de ondernemer niet expliciet mee heeft ingestemd, dus direct ongeldig vanaf het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt.
De internetconsultatie over het wetsvoorstel loopt tot 28 november 2018.