Winkelier kan verplichte openstelling weigeren

Winkeliers in bijvoorbeeld winkelcentra hoeven niet meer mee te werken aan opgelegde wijzigingen in de openingstijden. Een nieuw wetsvoorstel regelt dat eenzijdige wijzigingen automatisch ongeldig zijn voor ondernemers die er niet uitdrukkelijk mee instemmen. Dat regime moet ook gaan gelden voor verplichte openingstijden die nu al zijn opgelegd.

14 juli 2020 | Door redactie

Om winkelcentra aantrekkelijk te maken voor klanten willen eigenaren vaak dat de winkels zo veel mogelijk tegelijkertijd open zijn. Ondernemers die niet mee willen doen aan wijzigingen in de openingstijden komen vaak moeizaam onder zo’n besluit uit. Een paar jaar geleden keurde de rechter bijvoorbeeld een boete van € 22.000 goed voor een ondernemer die zich niet wilde houden aan een verplichte koopavond.

Eenzijdige wijzigingen ‘nietig’ voor winkelier

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken beloofde destijds al om te zorgen dat ondernemers beter zelf hun openingstijden kunnen bepalen. Om dat te regelen wil de staatssecretaris de Winkeltijdenwet wijzigen, en het voorstel daarvoor is nu ingediend bij de Tweede Kamer. De wet schrijft straks voor dat als een winkeleigenaar niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met een eenzijdige wijziging van de openingstijden, die wijziging ‘nietig’ is. Dat wil zeggen dat de winkelier zich er niet aan hoeft te houden. Volgens de wetswijziging gaat dit regime ook gelden voor eenzijdige wijzigingen die nu al opgelegd worden aan winkeliers die het daar niet mee eens zijn. Deze wijzigingen zijn nietig vanaf het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt.

Winkelier moet uitdrukkelijk instemmen met wijziging

Het wetsvoorstel laat de ‘contractsvrijheid’ in het ondernemingsrecht ongemoeid. Partijen mogen dus nog steeds zelf afspraken maken over openingstijden. Ook kan in een huurcontract of franchise-overeenkomst bijvoorbeeld nog steeds staan dat de winkeliersvereniging de openingstijden in het winkelcentrum bepaalt. Alleen, op het moment dat het besluit valt om de openingstijden te wijzigen, moet de ondernemer daar uitdrukkelijk mee instemmen. Doet de winkelier dit niet, dan gelden de wijzigingen niet voor hem. Dit alles geldt overigens ook voor een beperking in de openingstijden.

‘Openingstijden vaker expliciet in huurcontract’

Voor het wetsvoorstel is ook een zogeheten mkb-toets gedaan. Daarbij bespreken panels van mkb-ondernemers of het voorstel ook werkbaar is in de praktijk. De ondernemers verwachten onder meer dat de openingstijden vaker uitdrukkelijk in het huurcontract opgenomen worden naar aanleiding van het wetsvoorstel. Zij vrezen dat kleine winkeliers die op zogeheten A-locaties willen zitten daarom alsnog akkoord zullen moeten gaan met de voorgeschreven openingstijden. Of zich ergens anders zullen moeten vestigen.
Het wetsvoorstel komt waarschijnlijk op 8 september voor het eerst aan bod in de Tweede Kamer.

Bijlagen bij dit bericht

Werken met overeenkomsten
E-learning | VideoCollege 33 minuten
Huurovereenkomst bedrijfsruimte
Tools | Overeenkomsten