Voorbeeldbrief decharge verlenen aan een bestuurder

Maatwerkbrief

MS Word 49.70 kb

04-02-2022

Download de brief
Binnen rechtspersonen kunnen bestuursleden en commissieleden gedechargeerd worden. Dit gebeurt vaak op een algemene leden- of aandeelhoudersvergadering (AV). Decharge dient om te voorkomen dat bestuurders tot in de lengte der jaren kunnen worden aangesproken.

Na het goedkeuren van de jaarstukken vindt de jaarlijkse decharge van het bestuur plaats. Na het aftreden van bestuurders wordt finale decharge verleend.

Met deze maatwerkbrief stelt u eenvoudig een schriftelijke bevestiging op van decharge van de betreffende bestuurder.

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.