Hebben aandeelhouders meer zeggenschap over de beloningen van topfunctionarissen?

16 juni 2020

Klopt het dat aandeelhouders meer zeggenschap hebben over de beloningen van topfunctionarissen en inspraak hebben in het financieel verslag?

De Eerste Kamer heeft eind 2019 een wetsvoorstel aangenomen dat de EU-richtlijn 2017/628 implementeert in Nederlandse regelgeving, waardoor aandeelhouders meer inspraak hebben op salarisverhogingen van topbestuurders.

Driekwart moet akkoord met beloningsbeleid

Concreet betekent de wetswijziging dat bij de algemene vergadering van aandeelhouders 75% van de aandeelhouders akkoord moet gaan met het beloningsbeleid van beursgenoteerde bedrijven. Nu moet nog een meerderheid van 50% plus één akkoord gaan.

Zo krijgen aandeelhouders dus meer te zeggen over de topbeloningen bij beursgenoteerde ondernemingen. Het beloningsbeleid beschrijft de salarissen van topbestuurders niet tot op de euro, maar wel de belangrijkste kenmerken zoals de verhouding tussen het loon op de werkvloer en het loon van bestuurders en de bonusregelingen.

Verslag over arbeidsvoorwaarden bestuurders

De wet schrijft ook voor dat ondernemingen een verslag maken over de arbeidsvoorwaarden van bestuurders. In dat verslag moeten ze ook uitleggen hoe ze rekening hebben gehouden met de missie en identiteit van de onderneming, de interne salarisverhoudingen én wat het maatschappelijk draagvlak is voor het beloningsbeleid. Over dit verslag gaan aandeelhouders vanaf 2020 ook elk jaar adviserend stemmen.