Hoe werkt het ontbindingsrecht?

24 juli 2019

Sinds kort heeft onze onderneming een webshop. Daarvoor geldt ontbindingsrecht. Hoe werkt dat en geldt dat dan ook voor andere aankopen?

Het ontbindingsrecht (ook wel herroepingsrecht of bedenktijd genoemd) is het recht van de koper om de koopovereenkomst zonder opgaaf van reden te kunnen ontbinden als hij tot de conclusie komt dat uw product toch niet bevalt of te impulsief is gekocht. Dit geldt alleen voor aankopen online. Het ontbindingsrecht is typisch een recht ter bescherming van de consument. De wetgever vindt het namelijk onwenselijk dat mensen met een klik een aanschaf doen zonder het product goed te kunnen beoordelen en er vervolgens aan vastzitten.

Ontbindingsrecht voor consumenten

Voor zakelijke klanten geldt niet zo’n ontbindingsrecht. Helaas is het voor u niet eenvoudig om vast te stellen of iemand een aankoop heeft gedaan als consument of namens een onderneming. Om die reden plukt doorgaans toch iedereen de vruchten van het ontbindingsrecht voor consumenten. U kunt proberen dit te ondervangen door de klant bij het invullen van de adresgegevens te laten aanvinken of een product als particulier of zakelijk wordt aangeschaft. Veel meer kunt u niet doen. Een uitgebreide discussie over de hoedanigheid van een klant staat vaak niet in de verhouding tot de waarde van het product.

Herroepingsrecht in Nederland

Op basis van het ontbindingsrecht heeft de consument veertien dagen de tijd om de overeenkomst te ontbinden. De ontbindingstermijn begint zodra de consument het product (in zijn geheel) heeft ontvangen. Voor ontbinding door consumenten is het wenselijk dat zij dat schriftelijk verklaren, met het oog op de bewijskracht. Zodra de consument zich beroept op het herroepingsrecht heeft hij veertien dagen de tijd om het product aan u terug te sturen. Die kans is groot. Het retourpercentage in Nederland ligt volgens schattingen van onderzoekers relatief hoog, in sommige branches is 40% geen uitzondering.