Is er een informatieplicht voor webwinkels?

12 juni 2020

Het management van onze onderneming overweegt ook producten online te gaan verkopen. Bestaat er zoiets als een online informatieplicht?

Elke eigenaar van een webwinkel is verplicht om op de website bepaalde informatie te verstrekken aan de bezoeker. Een droge opsomming van de informatie die u moet vermelden vindt u gemakkelijk online. Interessanter is het om te weten wat de precieze bedoeling is van deze informatieplicht, waarom u daaraan moet voldoen.

Uitgebreidere informatie voor webwinkels

De informatie die een webwinkel aan een consument moet verstrekken is uitgebreider dan de informatie die u zou moeten verstrekken als u een fysieke winkel zou hebben. Vergeet overigens niet dat ook een fysieke winkel verplicht is tot het verstrekken van gegevens! Die verplichting tot het verstrekken van informatie is er om de consument, die gezien wordt als de zwakkere partij bij het sluiten van overeenkomsten zeker bij online aankopen, in bescherming te nemen. De consument wordt namelijk qua kennisniveau geacht ondergeschikt te zijn aan zakelijke contractpartijen.

Met de verplichting om informatie te verstrekken wil de wetgever de volgende zaken waarborgen:

  • U draagt bij aan de beslissing van de consument om een aankoop te doen.
  • Alle informatie die betrekking heeft op een aankoop moet door de consument op een later tijdstip nog eens rustig te raadplegen zijn.
  • U helpt de consument bij het uitoefenen van zijn rechten.

Fout is snel gemaakt

De mate waarin webwinkels aan de informatieplicht voldoen laat nog steeds te wensen over. Zo blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie dat bij 63% van de webwinkels iets mis was met de informatievoorziening. Nadat deze resultaten werden gedeeld met de betreffende webwinkels voldeed nog maar 12% niet aan de verschillende informatieplichten. Dit laat duidelijk zien dat een foutje kennelijk snel gemaakt is.