Waar moeten we op letten bij het kiezen van een rechtsvorm?

3 november 2020

Onze afdeling moet adviseren over een plan om een nieuwe onderneming op te richten. Waar moet op gelet worden bij het kiezen van een rechtsvorm?

U moet bij het kiezen van een onderneming op een aantal zaken letten. Kijk als eerste naar de samenstelling. Bent u alleen, dan is een eenmanszaak of bv vaak de beste optie. Onderneemt u met meerdere personen, dan kunt u kiezen voor verschillende rechtsvormen.

Aansprakelijk voor schulden onderneming

Bepaal van tevoren hoe u aansprakelijk wilt zijn. Bij een eenmanszaak en vof bent u mede met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden van uw onderneming. Schuldeisers kunnen dan beslag leggen op uw privébezittingen. Dat geldt ook voor de bezittingen van uw partner, als u daarvoor niets geregeld hebt.

Bij een bv bent u alleen in uitzonderlijke gevallen privé aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming. Bepaal ook wat fiscaal het gunstigst is. Vooral in de startfase, als uw onderneming relatief weinig winst maakt, bent u fiscaal beter af met een eenmanszaak of vof. Zo heeft u vaak recht op extra belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Bij een bv is de belastingdruk gemiddeld lager dan bij een eenmanszaak of vof, maar de kosten zijn hoger door jaarrekeningsverplichtingen en accountantskosten.

Kijk ook goed naar de oprichtingseisen. Voor een eenmanszaak en vof gelden geen oprichtingseisen of kapitaal. Een bv (rechtspersoon) moet worden opgericht bij de notaris. Er geldt een kapitaalinbreng van minimaal € 0,01.