Wat is barteren?

15 januari 2021

Onze onderneming heeft het momenteel moeilijk, en een leverancier stelde voor te barteren. Wat is dit precies en hoe werkt dit?

Zeker in coronatijd kan het voorkomen dat u een lagere omzet heeft dan u gewend bent. U heeft daardoor minder middelen om zaken mee te doen. Zakelijk ruilen, ook wel barteren genoemd, biedt dan mogelijk uitkomst. U ruilt dan producten of diensten zonder dat u geld betaalt. Bijvoorbeeld een websitebouwer die een website maakt voor een boekhouder, waarbij de boekhouder op zijn beurt weer de aangifte voor de websitebouwer verzorgt.

Waarde moet gelijk zijn

Barteren is dus het ruilen van producten of diensten zonder dat u en uw ruilpartner de portemonnee hoeven te trekken. U houdt op deze manier geld in kas. In onderling overleg bepalen de twee ruilpartners samen de waarde van de diensten of producten. Die waarde moet wel gelijk zijn aan elkaar.

Vastleggen in contract

Het is van belang dat u de afspraken vastlegt in een contract. Dit contract bevat de bedrijfsgegevens van beide ondernemingen die gaan barteren, de datum en de handtekening. Daarnaast bevat het contract een beschrijving van datgene dat wordt geruild evenals de waarde daarvan. Ook de leveringsperiode en de melding dat op tijd zal worden gefactureerd staan in het contract. De verzonden en ontvangen factuur verwerkt u gewoon in de administratie. Baten en lasten kunnen tegen elkaar worden weggestreept en het resultaat is neutraal.