Ondernemingsrecht

Uw onderneming kan niet onder overeenkomsten uit. Dit zijn bindende afspraken die tussen twee of meer partijen worden gemaakt, waarbij beide partijen met de gemaakte afspraken instemmen. Bij veel overeenkomsten speelt de transactie van producten of diensten een voorname rol. De verkoper van het product of de dienst stemt door middel van deze overeenkomst in met de levering, de verkoper tot het afnemen van het product of de dienst tegen een bepaalde prijs. Als de partijen het niet eens kunnen worden over wat er precies is afgesproken, komt het ondernemingsrecht om de hoek kijken.

 

Werken met overeenkomsten
Videocollege
33 minuten
26-02-2020
Algemene voorwaarden
Videocollege
31 minuten
04-01-2020

Wat zijn de voor- en nadelen van een commanditaire vennootschap?

Ondernemingsrecht | Publicatiedatum 14-06-2022

Wat is een commanditaire vennootschap, en wat zijn de voordelen en nadelen van deze rechtsvorm?

Eenmalige bijdrage einde contract verrekenen met bijtelling?

Auto van de zaak | Publicatiedatum 13-06-2022

Kan ik de eenmalige bijdrage die ik betaal voor de beëindiging van het contract van mijn leaseauto verrekenen met de bijtelling en zo ja, hoe moet ik dit dan aanpakken?

Wanneer is een belastingadviseur verantwoordelijk voor fouten?

Contact met de Belastingdienst | Publicatiedatum 10-05-2022

Ondanks het feit dat u een belastingadviseur inschakelt voor uw fiscale zaken blijft u in principe verantwoordelijk voor de ingediende aangiftes. Maar er zijn situaties...

Zelf een zakelijke overeenkomst opstellen

Ondernemingsrecht 5 minuten | 20-06-2022

Het zelf maken van contracten is als met pannenkoeken: de eerste mislukt altijd. En zonder kennis van de ingrediënten en het recept, mislukk...

Actie ondernemen tegen machtsmisbruik leverancier

Ondernemingsrecht 6 minuten | 16-05-2022

In de ideale wereld kunt u kiezen uit tien leveranciers die elkaar stevig beconcurreren en allemaal proberen om de beste service tegen de sc...

Samenwerkingsverbanden met andere ondernemers opzoeken

Ondernemingsrecht 6 minuten | 20-04-2022

Nu uit cijfers van de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal faillissementen langzaam begint t...

Aanbestedingen

Ondernemingsrecht Publicatiedatum 16-03-2022

Overheden kopen jaarlijks voor miljarden aan spullen en diensten in via aanbestedingen. Bedrijven morren geregeld dat het nog altijd te ingewikkeld is om mee te dingen...

Wel of geen dienstbetrekking?

Wet DBA Publicatiedatum 06-10-2020

Bij het bepalen of de overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer een dienstbetrekking is, spelen drie kenmerken een rol. Zijn deze alle drie aan de orde,...

Wat zet u in de algemene voorwaarden?

Ondernemingsrecht Publicatiedatum 22-09-2020

Bij het sluiten van een overeenkomst kunt u natuurlijk over elk onderdeel van het contract gaan onderhandelen, zoals de betalingstermijn en de garantie. Stukken handiger...

Wie mag zijn handtekening zetten?

Ondernemingsrecht Publicatiedatum 24-12-2019

Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een onderneming. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u zien wie er bij de rechtsvorm...

Heeft u een vraag over Ondernemingsrecht?

Dick van Deventer
Dick van Deventer
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Ondernemingsrecht?

Dick van Deventer
Dick van Deventer
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie