Ondernemingsrecht

Uw onderneming kan niet onder overeenkomsten uit. Dit zijn bindende afspraken die tussen twee partijen of meer partijen worden gemaakt, waarbij beide partijen met de gemaakte afspraken instemmen. Bij veel overeenkomsten speelt de transactie van producten of diensten een voorname rol. De verkoper van het product of de dienst stemt door middel van deze overeenkomst in met de levering, de verkoper tot het afnemen van het product of de dienst tegen een bepaalde prijs. Als de partijen het niet eens kunnen worden over wat er precies is afgesproken, komt het ondernemingsrecht om de hoek kijken.

Uitgelicht

Winkelier kan verplichte openstelling weigeren

Winkeliers in bijvoorbeeld winkelcentra hoeven niet meer mee te werken aan opgelegde wijzigingen in de openingstijden. Een nieuw wetsvoorstel...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 14-07-2020

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

In veel overeenkomsten wordt wel een clausule opgenomen dat informatie vertrouwelijk moet worden behandeld. Maar als deze clausule...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 06-11-2019

Overeenkomsten ‘vernietigen’ en de gevolgen terugdraaien

Soms is een contract dat ooit zo gunstig leek een wurgcontract geworden. Misschien was het bij het ondertekenen ook al niet zo gunstig,...

Verdiepingsartikel
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 28-07-2020

Wie mag zijn handtekening zetten?

Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een onderneming. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel...

Infograhpic
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 24-12-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Finale kwijting bij ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden 5 minuten | 11-08-2020

Bij ontslag met wederzijds goedvinden sluiten werkgevers en werknemers vaak een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst...

Overeenkomsten ‘vernietigen’ en de gevolgen terugdraaien

Ondernemingsrecht 6 minuten | 28-07-2020

Soms is een contract dat ooit zo gunstig leek een wurgcontract geworden. Misschien was het bij het ondertekenen ook al niet zo gunstig, maar...

Aansprakelijkheid afwenden als u een bv verkoopt of opdoekt

Ondernemingsrecht 6 minuten | 09-07-2020

Glas gaat in de glasbak en oude kranten belanden in de papiercontainer. Dat is makkelijk. Maar waar laat u uw oude bv? Een bv die groeit en...

Infographics

Wie mag zijn handtekening zetten?

Ondernemingsrecht Publicatiedatum 24-12-2019

Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een onderneming. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u zien wie er bij de rechtsvorm...

E-learning

Werken met overeenkomsten
Videocollege
33 minuten
26-02-2014
Arbeidsovereenkomst
Videocollege
28 minuten
26-02-2014

Vraag en antwoord

Mogen we een overeenkomst antidateren?
Antedateren of antidateren is het dagtekenen met een vroegere datum dan het document daadwerkelijk is ondertekend. Met andere woorden: u zet op de overeenkomst een eerdere datum dan de datum waarop u daadwerkelijk tekent. Antidateren is op... Lees het hele antwoord