Aanbieders van cryptodiensten onder toezicht van DNB

Op korte termijn gaan aanbieders van cryptodiensten vallen onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De wet die hiervoor zorgt is op 21 april 2020 aangenomen en gaat naar verwachting in op 18 mei aanstaande. DNB roept aanbieders van cryptodiensten op om vóór die datum een registratie bij DNB aan te vragen.

11 mei 2020 | Door redactie

De registratieplicht voor cryptoaanbieders volgt uit de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Naast de registratieplicht moeten aanbieders van cryptodiensten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977. Integriteitstoezicht is van belang, omdat cryptomunten gevoelig zijn voor financieel-economische criminaliteit. Virtuele munten kunnen grote risico’s hebben op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering.

Geen registratie, geen dienstverlening

Het ministerie van Financiën streeft ernaar de wet op 18 mei in werking te laten treden. Er is ook voorzien in een overgangsregeling. Alleen aanbieders die vóór 18 mei een registratie bij DNB hebben aangevraagd, komen hiervoor in aanmerking. Als een registratie te laat wordt aangevraagd, geldt de overgangsregeling niet en moet de cryptodienstverlening worden gestaakt.

Inrichting van het bestuur

Bij het toezicht kijkt DNB goed naar de inrichting van het bestuur. DNB let er onder andere op dat bij het inrichten van een organisatie en de verschillende rollen daarbinnen voldoende rekening wordt gehouden met mogelijke belangenverstrengelingen. Er moeten voldoende ‘checks-and-balances’ zijn om te voorkomen dat alle rollen binnen een organisatie in één of slechts enkele handen liggen.

Digitale munten in de inkomstenbelasting

Cryptomunten moeten overigens ook worden opgegeven in de inkomstenbelasting. Particulieren moeten hun digitale munten opgeven onder de ‘overige bezittingen’ in box 3 (tool) van de inkomstenbelasting. Winst door handel in cryptomunten moet in box 1 komen te staan.

Bijlagen bij dit bericht