AP onderzoekt aanbieders van PSD2-diensten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat Nederlandse organisaties onderzoeken die een vergunning hebben voor Payment Services Directive 2 (PSD2). De AP wil erachter komen of deze organisaties zich bewust zijn van de privacyrisico's die de verwerking van rekeninggegevens met zich meebrengt. Ook wil de AP weten of deze nieuwe aanbieders van financiële diensten zich houden aan de privacyregelgeving.

2 maart 2020 | Door redactie

Met een PSD2-vergunning en toestemming van de rekeninghouder krijgen organisaties toegang tot de betaalgegevens van die persoon, zodat zij financiële diensten kunnen aanbieden. De nieuwe vergunninghouders – in de praktijk meestal FinTech-organisaties – krijgen via een app in één keer een overzicht van de financiële gegevens van de desbetreffende persoon. De AP vindt het van belang dat organisaties daar zorgvuldig mee omgaan.

Geen sancties, wel handhaving

Het onderzoek richt zich op Nederlandse PSD2-vergunninghouders die betaalrekeninginformatie verwerken. Het doel van het onderzoek is er overigens niet op gericht om sancties op te leggen. Bij het constateren van overtredingen kan de AP er wel voor kiezen om tot handhaving over te gaan.

Organisaties met een vergunning

De AP heeft alle Nederlandse organisaties met een nieuwe PSD2-vergunning een brief gestuurd waarin de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen die voor hen het belangrijkst zijn. De AP zal alle organisaties die een nieuwe PSD2-vergunning krijgen op deze manier benaderen. De AP vindt het van belang dat FinTech-organisaties persoonsgegevens van begin af aan goed beschermen.

Toezicht op de bescherming van persoonsgegevens

De vergunningen voor het aanbieden van betaaldiensten worden verstrekt door de Nederlandsche Bank (DNB). De AP houdt toezicht op de bescherming van persoonsgegevens. DNB en de AP werken nauw samen in het toezicht houden op de naleving van de PSD2-wetgeving.
Uit recent onderzoek blijkt dat tot dusverre nog maar weinig Nederlandse consumenten interesse hebben in PSD2-oplossingen: slechts 15%.

Bijlagen bij dit bericht