Nieuwe aanbieders op de betaalmarkt onder de loep

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start op verzoek van de minister Hoekstra van Financiën een marktstudie naar de activiteiten van grote techbedrijven (Big Techs) op de Nederlandse betaalmarkt. Het doel van dit onderzoek is om hun plannen en de gevolgen daarvan voor particulieren en ondernemingen in kaart te brengen.

29 oktober 2019 | Door redactie

De invoering van de Europese regels voor toegang tot betalingsgegevens maakt meer concurrentie en innovatie in het betalingsverkeer mogelijk. Door de betaalrichtlijn PSD2 kunnen organisaties met een vergunning diensten aanbieden rond de betaalgegevens van consumenten en bedrijven. Banken moeten deze organisaties toegang geven tot hun financiële gegevens mits de rekeninghouder daar toestemming voor heeft gegeven.

Concurrentie en innovatie

Traditioneel zijn vooral grote banken actief op de betaalmarkt. Toetreding van Big Techs, zoals Apple, Facebook, Google en Alibaba, kan mogelijk concurrentie en innovatie op de betaalmarkt bevorderen. De toetreding van Big Techs brengt ook risico’s met zich mee voor de concurrentie. De sterke positie die deze bedrijven hebben verworven in een andere markt kunnen zij gebruiken om de betaalmarkt te veroveren. 

Kansen en risico’s

Op verzoek van de minister gaat de ACM interviews afnemen met experts en begin 2020 een enquête sturen naar onder andere Big Techs, financiële technologiebedrijven (Fintechs) en banken. De ACM wil halverwege 2020 inzicht bieden in de huidige en toekomstige activiteiten van de Big Techs op de betaalmarkt. De ACM gaat ook de kansen en risico’s voor de concurrentie in kaart brengen van hun toetreding tot de betaalmarkt.

Vragen

Vooraf aan de enquête wil de ACM graag in gesprek gaan met bedrijven over vragen als:

  • Welke activiteiten ondernemen Big Techs de komende jaren op de Nederlandse betaalmarkt?
  • Welke gevolgen voor de concurrentie heeft de toetreding van Big Techs op de Nederlandse betaalmarkt?
  • Waar moet de ACM op letten bij het uitvoeren van deze marktstudie?

Bijlagen bij dit bericht