Slechts een kwart van de Nederlanders deelt betaaldata

Het afgelopen jaar gaf maar een kwart van de Nederlanders toestemming voor het gebruik van betaaldata in ruil voor nieuwe diensten op basis van die gegevens. Nederlanders gaven vooral de eigen bank hiervoor toestemming. Grote technologieorganisaties kregen maar beperkt toegang tot betaaldata. Dit meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een recente enquête.

24 november 2020 | Door redactie

De betaalrichtlijn Payment Services Directive 2 (PSD2) biedt partijen de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden rond de betaalgegevens van consumenten en ondernemingen. Een van die nieuwe diensten betreft rekeninginformatiediensten. Daarbij maken betaaldienstverleners gebruik van gegevens die uit transactiegegevens van een betaalrekening zijn af te leiden. Een voorbeeld is een overzicht van uitgaven en inkomsten, waardoor rekeninghouders beter inzicht krijgen in hun financiële situatie. Om inzage te mogen krijgen in de betaaldata moet een organisatie expliciet toestemming krijgen van een rekeninghouder.

Banken hebben sterke concurrentiepositie

Jongeren zijn bij online bankzaken eerder geneigd toestemming te verlenen voor toegang tot betaaldata dan ouderen. Vooral banken kregen toegang tot betaaldata, in tegenstelling tot veel andere partijen. Van consumenten gaf maar 2% toestemming voor het gebruik van betaalgegevens aan grote technologieorganisaties, zoals Apple, Facebook en Google. Consumenten lijken meer vertrouwen te hebben in hun eigen bank dan in andere partijen. Het vertrouwen in de bank is het hoogst: gemiddeld 3,4 op een schaal van 1 tot 5. Big Tech-bedrijven scoren gemiddeld maar een 1,9.

Privacy-gevoeligheid van betaalgegevens

Nederlanders vinden betaalgegevens over aankopen, betalingen en geldopnames erg privacygevoelig, zelfs vergeleken met datasoorten zoals zoekgedrag op internet en locatiegegevens van de mobiele telefoon. De privacy-gevoeligheid van betaalgegevens verklaart waarom de meesten maar terughoudend zijn in het verlenen van toestemming voor het gebruik van data door organisaties die zij maar weinig vertrouwen. Persoonlijke identificatiegegevens zien Nederlanders als het meest privacy-gevoelig.