Ontslag met wederzijds goedvinden

Als de werkgever en de werknemer het er samen over eens worden dat het dienstverband beëindigd wordt, is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Samen maken zij afspraken over dit ontslag. Toestemming van UWV om het dienstverband te mogen opzeggen, is niet nodig en de werkgever hoeft ook niet bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. 

In een beëindigingsovereenkomst worden alle afspraken over het ontslag schriftelijk vastgelegd. Zowel de werkgever als de werknemer moet zich aan deze afspraken houden. 

Nieuws

Post over conflict Hamas-Israël leidt tot vergoeding

08-02-2024

Het recht op vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. Maar zelfs bij controversiële uitingen van een werknemer doet een werkgever er go...

Ontslagvergoeding hoeft geen transitievergoeding te zijn

06-01-2024

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst zal een werknemer vaak een vergoeding meekrijgen. Dit hoeft geen transitievergoeding te zijn....

Maximale transitievergoeding is in 2024 € 94.000

02-01-2024

De hoogte van de maximale transitievergoeding is in 2024 € 94.000 óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wett...

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

20-10-2023

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...