Ook meldingsplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden

18 augustus 2020 | Door redactie

Als een werkgever bij een reorganisatie binnen 3 maanden 20 of meer werknemers wil ontslaan, moet hij dit schriftelijk melden bij UWV en de vakbonden. Beëindigingsovereenkomsten tellen ook mee. Dit staat in de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Een werkgever moet collectief ontslag (infographic) niet alleen melden bij UWV, maar ook bij de vakbonden. Hij hoeft met deze partijen geen overeenstemming te bereiken; het is voldoende als ze zijn geraadpleegd. Na de melding moet de werkgever in principe één maand wachten voordat hij de arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Deze maand wachttijd is niet van toepassing als uit een verklaring van de vakbonden blijkt dat zij instemmen met de ontslagen.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

De WMCO geldt alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (artikel). Er is een meldingsplicht als een werkgever binnen een tijdvak van 3 maanden 20 werknemers of meer ontslaat binnen één werkgebied. Als een werkgever binnen het tijdvak met een werknemer overeenkomt om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, telt die beëindiging ook mee voor de Wet melding collectief ontslag.

Werkgebieden van de WMCO

In het tijdvak van 3 maanden moeten 20 of meer ontslagen vallen in één werkgebied, voordat een meldingsplicht ontstaat. De werkgebieden zijn onderverdeeld in 6 regio's:

  1. Friesland, Groningen en Drenthe
  2. Overijssel en Gelderland
  3. Noord-Brabant en Limburg
  4. Zuid-Holland en Zeeland
  5. Flevoland en Utrecht
  6. Noord-Holland

Meer informatie over ontslag met wederzijds goedvinden vindt u in de toolbox Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden.